אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
צור קשר
ק.ס.מ - קרן השלתמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ
 רחוב: מצדה 5, בניין ההנדסאים קומה 1 חדר 2 טלפון: 03-6320800
 עיר: בני ברק פקס: 03-7163227
 מיקוד: 51261 דוא"ל: kesem10@bezeqint.net
 איש קשר: אביה שומרוני  
איש קשר בדבר הממשק האינטרנטי: אביה שומרוני, טלפון : 03-6320800, דוא"ל : kesem10@bezeqint.net