אודות הקרן
תחומי פעילותה של הקרן
תרשים מבנה אחזקות
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
בעלי מניות ושליטה
נושאי משרה בכירים
בעלי תפקידים בקרן
ממונה על פניות ציבור
תקנון קרן השתלמות
תקנון חברה מנהלת
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

 

פנימי

חבר דירקטוריון

סגן מנהל המעבדה ההמטולוגית מרכז רפואי תל אביב

תואר שלישי באימונולוגיה של הסרטן.

ד"ר בן ציון כץ

פנימית

חברת דירקטוריון

אחראית מעבדה. מנהלת יחידת אבטחת איכות במעבדה, בי"ח שערי צדק

תואר שני בניהול טכנולוגיה ולימודי התמחות במנהל עסקים

אירית בן שלמה

פנימי

חבר דירקטוריון

מנכ"ל ויועץ משפטי של הסתדרות האחים והאחיות

תואר ראשון במשפטים

אורי פליישמן

פנימית

חברת דירקטוריון

מנכ"ל הקרן ומנהלת מוקד דגימות מעבדה מרחב דרום וסורוקה

תואר שני במדעי הרפואה בתחום ביוכימיה קלינית

אסתר אדמון

פנימי

חבר דירקטוריון

מנכ"ל חברה

תואר שני במנהל עסקים (MBA במימון) ותאר ראשון בכלכלה

ירון סוכר

חיצונית

חברת דירקטוריון

יועצת פיננסית

תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדיניות ציבורית

ג`קי סטרומינגר

 

 

הדירקטוריון מתכנס לפחות אחת לרבעון