אודות הקרן
תחומי פעילותה של הקרן
תרשים מבנה אחזקות
חברי דירקטוריון
חברי ועדות
בעלי מניות ושליטה
נושאי משרה בכירים
בעלי תפקידים בקרן
ממונה על פניות ציבור
תקנון קרן השתלמות
תקנון חברה מנהלת
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

חברי ועדת השקעות

 

שם

השכלה

עיסוק עיקרי

תפקיד בוועדת ההשקעות

נציג מן הציבור

גב` ג`קי סטרומינגר

השכלה תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדיניות ציבורית

ייעוץ פיננסי

 יו"ר

כן

קרן עמרם-אייזנברג

תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון

מנכ"ל איילון קרנות נאמנות

חברת ועדה

(נח"צ)

כן

גב` בלה רזניק

תואר ראשון בכלכלה

תואר שני במנהל עסקים

ייעוץ פיננסי ופנסיוני

חבר ועדה (נח"צ)

 כן

 

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים, ובכפוף להוראות הדין.

 

חברי ועדת ביקורת

 

שם

השכלה

עיסוק עיקרי

תפקיד בוועדת הביקורת

נציג מן הציבור

גב` ג`קי סטרומינגר

תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדיניות ציבורית

ייעוץ פיננסי

 יו"ר

כן

מר ירון סוכר

תואר שני במנהל עסקים

מנכ"ל אופי טכנולוגיות

חבר ועדה

לא

גב` אירית בן שלמה

תואר שני בניהול טכנולוגיה ומנהל עסקים 

מנהלת אבטחת איכות מחלקתית

חברת וועדה נציג מן הציבור

 

לא

 

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון