אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
דוח חודשי 12.2013
דוח חודשי 01.2014
דוח חודשי 02.2014
דוח חודשי 03.2014
דוח חודשי 04.2014
דוח חודשי 05.2014
דוח חודשי 06.2014
דוח חודשי 07.2014
דוח חודשי 08.2014
דוח חודשי 09.2014
דוח חודשי 10.2014
דוח חודשי 11.2014
דוח חודשי 12.2014
דוח חודשי 01.2015
דוח חודשי 02.2015
דוח חודשי 03.2015
דוח חודשי 04.2015
דוח חודשי 05.2015
דוח חודשי 06.2015
דוח חודשי 07.2015
דוח חודשי 08.2015
דוח חודשי 09.2015
דוח חודשי 10.2015
דוח חודשי 11.2015
דוח חודשי 12.2015
דוח חודשי 01.2016
דוח חודשי 02.2016
דוח חודשי 03.2016
דוח חודשי 04.2016 כללי
דוח חודשי 04.2016 מניות
דוח חודשי 04.2016 אג"ח
דוח חודשי 05.2016 כללי
דוח חודשי 05.2016 מניות
דוח חודשי 05.2016 אג"ח
דוח חודשי 06.2016 כללי
דוח חודשי 06.2016 מניות
דוח חודשי 06.2016 אג"ח
דוח חודשי 07.2016 כללי
דוח חודשי 07.2016 מניות
דוח חודשי 07.2016 אג"ח
דוח חודשי 08.2016 כללי
דוח חודשי 08.2016 מניות
דוח חודשי 08.2016 אג"ח
דוח חודשי 09.2016 כללי
דוח חודשי 09.2016 מניות
דוח חודשי 09.2016 אג"ח
דוח חודשי 10.2016 כללי
דוח חודשי 10.2016 מניות
דוח חודשי 10.2016 אג"ח
דוח חודשי 11.2016 כללי
דוח חודשי 11.2016 מניות
דוח חודשי 11.2016 אג"ח
דוח חודשי 12.2016 כללי
דוח חודשי 12.2016 מניות
דוח חודשי 12.2016 אג"ח
דוח חודשי 01.2017 כללי
דוח חודשי 01.2017 מניות
דוח חודשי 01.2017 אג"ח
דוח חודשי 02.2017 כללי
דוח חודשי 02.2017 מניות
דוח חודשי 02.2017 אג"ח
דוח חודשי 03.2017 כללי
דוח חודשי 03.2017 מניות
דוח חודשי 03.2017 אג"ח
דוח חודשי 04.2017 כללי
דוח חודשי 04.2017 מניות
דוח חודשי 04.2017 אג"ח
דוח חודשי 05.2017 כללי
דוח חודשי 05.2017 מניות
דוח חודשי 05.2017 אג"ח
דוח חודשי 06.2017 כללי
דוח חודשי 06.2017 מניות
דוח חודשי 06.2017 אג"ח
דוח חודשי 07.2017 כללי
דוח חודשי 07.2017 מניות
דוח חודשי 07.2017 אג"ח
דוח חודשי 08.2017 כללי
דוח חודשי 08.2017 מניות
דוח חודשי 08.2017 אג"ח
דוח חודשי 09.2017 כללי
דוח חודשי 09.2017 מניות
דוח חודשי 09.2017 אג"ח
דוח חודשי 10.2017 כללי
דוח חודשי 10.2017 מניות
דוח חודשי 10.2017 אג"ח
דוח חודשי 11.2017 כללי
דוח חודשי 11.2017 מניות
דוח חודשי 11.2017 אג"ח
דוח חודשי 12.2017 כללי
דוח חודשי 12.2017 מניות
דוח חודשי 12.2017 אג"ח
דוח חודשי 01.2018 כללי
דוח חודשי 01.2018 מניות
דוח חודשי 01.2018 אג"ח
דוח חודשי 02.2018 כללי
דוח חודשי 02.2018 מניות
דוח חודשי 02.2018 אג"ח
דוח חודשי 03.2018 כללי
דוח חודשי 03.2018 מניות
דוח חודשי 03.2018 אג"ח
דוח חודשי 04.2018 כללי
דוח חודשי 04.2018 מניות
דוח חודשי 04.2018 אג"ח
דוח חודשי 05.2018 כללי
דוח חודשי 05.2018 מניות
דוח חודשי 05.2018 אג"ח
דוח חודשי 06.2018 כללי
דוח חודשי 06.2018 מניות
דוח חודשי 06.2018 אג"ח
דוח חודשי 07.2018 כללי
דוח חודשי 07.2018 מניות
דוח חודשי 07.2018 אג"ח
דוח חודשי 08.2018 כללי
דוח חודשי 08.2018 מניות
דוח חודשי 08.2018 אג"ח
דוח חודשי 09.2018 כללי
דוח חודשי 09.2018 מניות
דוח חודשי 09.2018 אג"ח
דוח חודשי 10.2018 כללי
דוח חודשי 10.2018 מניות
דוח חודשי 10.2018 אג"ח
דוח חודשי 11.2018 כללי
דוח חודשי 11.2018 מניות
דוח חודשי 11.2018 אג"ח
דוח חודשי 12.2018 כללי
דוח חודשי 12.2018 מניות
דוח חודשי 12.2018 אג"ח
דוח חודשי 01.2019 כללי
דוח חודשי 01.2019 מניות
דוח חודשי 01.2019 אג"ח
דוח חודשי 02.2019 כללי
דוח חודשי 02.2019 מניות
דוח חודשי 02.2019 אג"ח
דוח חודשי 03.2019 כללי
דוח חודשי 03.2019 מניות
דוח חודשי 03.2019 אג"ח
דוח חודשי 04.2019 כללי
דוח חודשי 04.2019 מניות
דוח חודשי 04.2019 אג"ח
דוח חודשי 05.2019 כללי
דוח חודשי 05.2019 מניות
דוח חודשי 05.2019 אג"ח
דוח חודשי 06.2019 כללי
דוח חודשי 06.2019 מניות
דוח חודשי 06.2019 אג"ח
דוח חודשי 07.2019 כללי
דוח חודשי 07.2019 מניות
דוח חודשי 07.2019 אג"ח
דוח חודשי 08.2019 כללי
דוח חודשי 08.2019 מניות
דוח חודשי 08.2019 אג"ח
דוח חודשי 09.2019 כללי
דוח חודשי 09.2019 מניות
דוח חודשי 09.2019 אג"ח
דוח חודשי 10.2019 כללי
דוח חודשי 10.2019 מניות
דוח חודשי 10.2019 אג"ח
דוח חודשי 11.2019 כללי
דוח חודשי 11.2019 מניות
דוח חודשי 11.2019 אג"ח
דוח חודשי 12.2019 כללי
דוח חודשי 12.2019 מניות
דוח חודשי 12.2019 אג"ח
דוח חודשי 01.2020 כללי
דוח חודשי 01.2020 מניות
דוח חודשי 01.2020 אג"ח
דוח חודשי 02.2020 כללי
דוח חודשי 02.2020 מניות
דוח חודשי 02.2020 אג"ח
דוח חודשי 03.2020 כללי
דוח חודשי 03.2020 מניות
דוח חודשי 03.2020 אג"ח
דוח חודשי 04.2020 כללי
דוח חודשי 04.2020 מניות
דוח חודשי 04.2020 אג"ח
דוח חודשי 05.2020 כללי
דוח חודשי 05.2020 מניות
דוח חודשי 05.2020 אג"ח
דוח חודשי 06.2020 כללי
דוח חודשי 06.2020 מניות
דוח חודשי 06.2020 אג"ח
דוח חודשי 07.2020 כללי
דוח חודשי 07.2020 מניות
דוח חודשי 07.2020 אג"ח
דוח חודשי 08.2020 כללי
דוח חודשי 08.2020 מניות
דוח חודשי 08.2020 אג"ח
דוח חודשי 09.2020 אג"ח
דוח חודשי 09.2020 מניות
דוח חודשי 09.2020 כללי
דוח חודשי 10.2020 אג"ח
דוח חודשי 10.2020 כללי
דוח חודשי 10.2020 מניות
דוח חודשי 11.2020 אג"ח
דוח חודשי 11.2020 מניות
דוח חודשי 11.2020 כללי
דוח חודשי 12.2020 אג"ח
דוח חודשי 12.2020 מניות
דוח חודשי 12.2020 כללי
דוח חודשי 01.2021 אג"ח
דוח חודשי 01.2021 מניות
דוח חודשי 01.2021 כללי
דוח חודשי 02.2021 אג"ח
דוח חודשי 02.2021 מניות
דוח חודשי 02.2021 כללי
דוח חודשי 03.2021 אג"ח
דוח חודשי 03.2021 כללי
דוח חודשי 03.2021 מניות
דוח חודשי 04.2021 אג"ח
דוח חודשי 04.2021 כללי
דוח חודשי 04.2021 מניות
דוח חודשי 05.2021 אג"ח
דוח חודשי 05.2021 כללי
דוח חודשי 05.2021 מניות
דוח חודשי 06.2021 אג"ח
דוח חודשי 06.2021 כללי
דוח חודשי 06.2021 מניות
דוח חודשי 07.2021 אג"ח
דוח חודשי 07.2021 כללי
דוח חודשי 07.2021 מניות
דוח חודשי 08.2021 אג"ח
דוח חודשי 08.2021 כללי
דוח חודשי 08.2021 מניות
דוח חודשי 09.2021 אג"ח
דוח חודשי 09.2021 כללי
דוח חודשי 09.2021 מניות
דוח חודשי 10.2021 אג"ח
דוח חודשי 10.2021 מניות
דוח חודשי 10.2021 כללי
דוח חודשי 11.2021 אג"ח
דוח חודשי 11.2021 מניות
דוח חודשי 11.2021 כללי
דוח חודשי 12.2021 אג"ח
דוח חודשי 12.2021 מניות
דוח חודשי 12.2021 כללי
דוח חודשי 01.2022 אג"ח
דוח חודשי 01.2022 מניות
דוח חודשי 01.2022 כללי
דוח חודשי 02.2022 אג"ח
דוח חודשי 02.2022 מניות
דוח חודשי 02.2022 כללי
דוח חודשי 03.2022 אג"ח
דוח חודשי 03.2022 מניות
דוח חודשי 03.2022 כללי
דוח חודשי 04.2022 אג"ח
דוח חודשי 04.2022 מניות
דוח חודשי 04.2022 כללי
דוח חודשי 05.2022 אג"ח