אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
נוהל השתתפות באספות כלליות
אסיפה כללית באינרום תעשיות בנייה בע"מ
קריטריונים להשתתפות באספות כלליות
אסיפות כלליות מ- 01.01.2021 עד 14.10.2021
אסיפות כלליות מ- 01.09.2021 עד 31.10.2021
אסיפות כלליות מ- 01.11.2021 עד 31.12.2021
אסיפות כלליות מ- 01.01.2022 עד 07.07.2022