אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
נוהל השתתפות באספות כלליות
אסיפה כללית באינרום תעשיות בנייה בע"מ
אספות כלליות מ- 01.01.2010 עד 31.12.2013
אספות כלליות מ- 01.01.2012 עד 31.12.2014
אספות כלליות מ- 01.01.2015 עד 31.12.2015
אספות כלליות מ- 01.01.2016 עד 30.04.2016
אספות כלליות מ- 01.05.2016 עד 31.12.2015
אספות כלליות מ- 01.01.2014 עד 31.12.2015
אספות כלליות מ- 01.01.2016 עד 30.04.2016
אספות כלליות מ- 01.05.2016 עד 31.12.2016
אספות כלליות מ- 01.01.2017 עד 31.12.2017
אספות כלליות מ- 01.01.2018 עד 31.12.2018
אספות כלליות מ- 01.01.2019 עד 31.12.2019
אסיפות כלליות מ- 01.01.2020 עד 30.12.2020
אסיפות כלליות מ- 01.01.2021 עד 09.09.2021