אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
 

 

מסלול

 

 

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה. ינואר 2021

 

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לשנה האחרונה. (02/2020-01/2021)

 

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 3 השנים האחרונות. (02/2018-01/2021)

 

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל 5 השנים האחרונות. (02/2016-01/2021)

 

 

 

מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות (בנקודות האחוז) (02/2016-01/2021)

 

 

 

מסלול כללי

 

 

 

0.83%

 

 

 

3.19%

 

 

 

3.40%

 

 

 

4.37%

 

 

 

0.62

 

 

 

מסלול אג``ח

 

 

 

0.27%

 

 

 

-0.66%

 

 

 

-

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

מסלול מנייתי

 

 

 

-

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2020 - 2.89%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2019- 10.60%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2018 - 2.45%-.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2017 - 5.89%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2016 - 2.96%.