אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

 

 

מסלול

 

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה - אפריל 2022

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לשנה האחרונה. (05/2021-04/2022)

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל- 3 השנים האחרונות.
(05/2019-04/2022)

 

 

תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת ל- 5 השנים האחרונות.
(05/2017-04/2022)

 

 

מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות (בנקודות האחוז) (05/2018-04/2022)

 

 

מסלול כללי

 

 

-4.18%

 

 

1.17%

 

 

4.28%

 

 

4.04%

 

 

0.58

 

 

מסלול אג``ח

 

 

-1.95%

 

 

0.46%

 

 

0.94%

 

 

-

 

 

-

 

 

מסלול מנייתי

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2021: 10.30%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2020 - 2.89%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2019- 10.60%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2018 - 2.45%-.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2017 - 5.89%.

 

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לשנת 2016 - 2.96%.