אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
תשואות
דיווח הוצאות ישירות
מרכיבי התשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
דמי ניהול
עמלות
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2013
מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2014
מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 12.2015
מרכיבי תשואה ותרומתם 01.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 02.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 03.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 05.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 06.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 07.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 08.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 09.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 10.2016
מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 כללי
מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 אג"ח
מרכיבי תשואה ותרומתם 11.2016 מניות
מרכיבי תשואה ותרומתם 1.2017 כללי
מרכיבי תשואה ותרומתם 1.2017 מניות
מרכיבי תשואה ותרומתם 1.2017 אג"ח
מרכיבי תשואה ותרומתם 2.2017 כללי
מרכיבי תשואה ותרומתם 2.2017 מניות
מרכיבי תשואה ותרומתם 2.2017 אג"ח
מרכיבי תשואות ותרומתם 3.2017 כללי
מרכיבי תשואה ותרומתם 3.2017 אג"ח
מרכיבי התשואות ותרומתם 03.2017 מניות
מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2017 כללי
מרכיבי תשואה ותרומתם 04.2017 מניות
מרכיבי תשואה ותרומותם 04.2017 אג"ח
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 2 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 2 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 2 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 3 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 3 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 3 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 4 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 4 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 4 2017
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 1 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 1 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 1 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 2 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 2 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 2 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 3 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 3 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 3 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 4 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 4 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 4 2018
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 1 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 1 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 1 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 2 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 2 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 2 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 3 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 3 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 3 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 4 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 4 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 4 2019
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 1 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 1 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 1 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 2 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 2 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 2 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 3 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 3 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 3 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 4 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 4 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 4 2020
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 1 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 1 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 1 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 2 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 2 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 2 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 3 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 3 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 3 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 4 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 4 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 4 2021
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול כללי, רבעון 1 2022
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול מניות, רבעון 1 2022
מרכיבי תשואה ותרומתם - מסלול אג"ח, רבעון 1 2022