אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
התפלגות אפיקי השקעה
רשימת נכסים
צדדים קשורים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
רשימת נכסים 06.2013
סקירת רו"ח 06.2013
רשימת נכסים 09.2013
סקירת רו"ח 09.2013
רשימת נכסים 12.2013
סקירת רו"ח 12.2013
רשימת נכסים 03.2014
סקירת רו"ח 03.2014
רשימת נכסים 06.2014
סקירת רו"ח 06.2014
רשימת נכסים 09.2014
סקירת רו"ח 09.2014
רשימת נכסים 12.2014
סקירת רו"ח 12.2014
רשימת נכסים 03.2015
סקירת רו"ח 03.2015
רשימת נכסים 06.2015
סקירת רו"ח 06.2015
רשימת נכסים 09.2015
סקירת רו"ח 09.2015
רשימת נכסים 12.2015
סקירת רו"ח 12.2015
רשימת נכסים 03.2016
סקירת רו"ח 03.2016
רשימת נכסים 06.2016
סקירת רו"ח 06.2016
רשימת נכסים 09.2016
סקירת רו"ח 09.2016
רשימת נכסים 12.2016
סקירת רו"ח 12.2016
רשימת נכסים 01.2017
סקירת רו"ח 01.2017
רשימת נכסים 06.2017
סקירת רו"ח 06.2017
רשימת נכסים 09.2017
סקירת רו"ח 09.2017
רשימת נכסים 12.2017
סקירת רו"ח 12.2017
רשימת נכסים 03.2018 מסלול כללי
רשימת נכסים 03.2018 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 03.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2018 מאוחדת
סקירת רו"ח 03.2018
רשימת נכסים 06.2018 מסלול כללי
רשימת נכסים 06.2018 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 06.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2018 מאוחדת
סקירת רו"ח 06.2018
רשימת נכסים 09.2018 מסלול כללי
רשימת נכסים 09.2018 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 09.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2018 מאוחדת
סקירת רו"ח 09.2018
רשימת נכסים 12.2018 מסלול כללי
רשימת נכסים 12.2018 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 12.2018 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2018 מאוחדת
סקירת רו"ח 12.2018
רשימת נכסים 03.2019 מסלול כללי
רשימת נכסים 03.2019 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 03.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2019 מאוחדת
סקירת רו"ח 03.2019
רשימת נכסים 06.2019 מסלול כללי
רשימת נכסים 06.2019 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 06.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2019 מאוחדת
סקירת רו"ח 06.2019
רשימת נכסים 09.2019 מסלול כללי
רשימת נכסים 09.2019 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 09.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2019 מאוחדת
סקירת רו"ח 09.2019
רשימת נכסים 12.2019 מסלול כללי
רשימת נכסים 12.2019 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 12.2019 מסלול מניות
רשימת נכסים 12.2019 מאוחדת
סקירת רו"ח 12.2019
רשימת נכסים 03.2020 מסלול כללי
רשימת נכסים 03.2020 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 03.2020 מסלול מניות
רשימת נכסים 03.2020 מאוחדת
סקירת רו"ח 03.2020
רשימת נכסים 06.2020 מסלול כללי
רשימת נכסים 06.2020 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 06.2020 מסלול מניות
רשימת נכסים 06.2020 מאוחדת
סקירת רו"ח 06.2020
סקירת רו"ח 09.2020
רשימת נכסים 09.2020 מאוחדת
רשימת נכסים 09.2020 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 09.2020 מסלול כללי
רשימת נכסים 09.2020 מסלול מניות
סקירת רו"ח 12.2020
רשימת נכסים 12.2020 מאוחדת
רשימת נכסים 12.2020 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 12.2020 מסלול כללי
רשימת נכסים 12.2020 מסלול מניות
סקירת רו"ח 03.2021
רשימת נכסים 03.2021 מאוחדת
רשימת נכסים 03.2021 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 03.2021 מסלול כללי
רשימת נכסים 03.2021 מסלול מניות
סקירת רו"ח 06.2012
רשימת נכסים 06.2021 מאוחדת
רשימת נכסים 06.2021 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 06.2021 מסלול כללי
רשימת נכסים 06.2021 מסלול מניות
רשימת נכסים 09.2021 מאוחדת
רשימת נכסים 09.2021 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 09.2021 מסלול כללי
רשימת נכסים 09.2021 מסלול מניות
סקירת רו"ח 09.2021
רשימת נכסים 12.2021 מאוחדת
רשימת נכסים 12.2021 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 12.2021 מסלול כללי
רשימת נכסים 12.2021 מסלול מניות
סקירת רו"ח 12.2021
רשימת נכסים 03.2022 מאוחדת
רשימת נכסים 03.2022 מסלול אג"ח
רשימת נכסים 03.2022 מסלול כללי
רשימת נכסים 03.2022 מסלול מניות
סקירת רו"ח קרן 03.2022
סקירת רו"ח חברה 03.2022