אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתיים
דוחות רבעוניים 2012-2015
דוחות רבעוניים לשנת 2016
דוחות רבעוניים לשנת 2017
דוחות רבעוניים לשנת 2018
דוחות רבעוניים לשנת 2019
דוחות רבעוניים לשנת 2020
דוחות רבעוניים לשנת 2021
דוחות רבעוניים לשנת 2022
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  
דו"ח ביניים רבעון 1 2012
דו"ח ביניים רבעון 1 2012 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 2 2012
דו"ח ביניים רבעון 2 2012 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 3 2012
דו"ח ביניים רבעון 3 2012 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 1 2013
דו"ח ביניים רבעון 1 2013 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 2 2013
דו"ח ביניים רבעון 2 2013 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 3 2013
דו"ח ביניים רבעון 3 2013 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 1 2014
דו"ח ביניים רבעון 1 2014 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 2 2014
דו"ח ביניים רבעון 2 2014 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 3 2014
דו"ח ביניים רבעון 3 2014 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 1 2015
דו"ח ביניים רבעון 1 2015 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 2 2015
דו"ח ביניים רבעון 2 2015 חברה מנהלת
דו"ח ביניים רבעון 3 2015
דו"ח ביניים רבעון 3 2015 חברה מנהלת