אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתיים
דוחות רבעוניים 2012-2015
דוחות רבעוניים לשנת 2016
דוחות רבעוניים לשנת 2017
דוחות רבעוניים לשנת 2018
דוחות רבעוניים לשנת 2019
דוחות רבעוניים לשנת 2020
דוחות רבעוניים לשנת 2021
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

דוחות שנתיים

דו"ח שנתי 2012
דו"ח שנתי 2012 חברה מנהלת
דו"ח שנתי 2013
דו"ח שנתי 2013 חברה מנהלת
דו"ח שנתי 2014
דו"ח שנתי 2014 חברה מנהלת
דו"ח שנתי 2015
דו"ח שנתי 2015 חברה מנהלת
דו"ח דירקטוריון לשנת 2015
דוח עסקי התאגיד לשנת 2015
דו"ח שנתי 2016
דוח עסקי התאגיד לשנת 2016
דו"ח שנתי 2017
דוח עסקי התאגיד לשנת 2017
דו"ח שנתי 2018
דוח עסקי התאגיד לשנת 2018
דו"ח שנתי 2019
דוח עסקי התאגיד לשנת 2019
דוח כספי חברה מנהלת 2020
דוח כספי קרן 2020