אודות הקרן
מדיניות ונהלים
הרכב נכסים
תשואות ודמי ניהול
אסיפות כלליות
דוח שנתי/רבעוני
דוחות שנתיים
דוחות רבעוניים 2012-2015
דוחות רבעוניים לשנת 2016
דוחות רבעוניים לשנת 2017
דוחות רבעוניים לשנת 2018
דוחות רבעוניים לשנת 2019
דוחות רבעוניים לשנת 2020
דוחות רבעוניים לשנת 2021
דוחות רבעוניים לשנת 2022
דוח חודשי
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
  

דוחות רבעון 1 לשנת 2016

דוח ביניים רבעון 1 2016
דוח ביניים רבעון 1 2016 חברה מנהלת
דוח דירקטוריון רבעון 1 2016 חברה מנהלת
דוח כספי קרן קסם רבעון 1 2016
מאזן רבעון 1 2016 חברה מנהלת
הצהרות דוח כספי רבעון 1 2016
דוח ביניים רבעון 2 2016
דוח ביניים רבעון 2 2016 חברה מנהלת
דוח כספי קרן קסם רבעון 2 2016
מאזן רבעון 2 2016 חברה מנהלת
דוח דירקטוריון רבעון 2 2016 חברה מנהלת
דוח דירקטוריון רבעון 3 2016
דוח כספי קרן קסם רבעון 3 2016
דוח כספי קרן קסם רבעון 4 2016
דוח כספי רבעון 4 2016 חברה מנהלת